Terug
Gepubliceerd op 30/03/2021

2021_RMW_00006 - Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 raadzaal
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 20:29
2021_RMW_00006 - Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid - Goedkeuring 2021_RMW_00006 - Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

 

Juridische grond

Gelet op artikel 196, §2 Decreet Lokaal Bestuur;

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de in bijlage toegevoegde beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid goed.