Terug Gemeenteraad

ma 13/12/2021 - 19:00 raadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Financiën

Financiën

Belastingen

Vrije tijd

Vrije Tijd

Recreatie

Personeel en secretariaat

Secretariaat

Omgeving & openbaar domein

Ruimtelijke ordening

Facility

Patrimonium

Bijkomende punten op de dagorde

Besloten zitting

Bijkomende punten op de dagorde