Terug Gemeenteraad

ma 15/11/2021 - 19:00 grote vergaderruimte vrijetijdscentrum De Kruierie

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Financiën

Financiën

Belastingen

Onderwijs & gezin

Onderwijs

Facility

Patrimonium

Omgeving & openbaar domein

Ruimtelijke ordening

Personeel en secretariaat

Secretariaat

Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Bijkomende punten op de dagorde

 • Enige tijd geleden werden een aantal rioolputjes in onze gemeente leeggezogen door een gespecialiseerde firma. Naderhand contacteerde een inwoner ons dat daarbij nogal selectief te werk werd gegaan. Slechts één putje in de bewuste straat werd gekuist en de rest bleef onaangeroerd. Nochtans hadden we net de wateroverlast, die opnieuw de Vaartstraat blank zette, achter de rug en was het degelijk kuisen van de rioolputjes wel aan de orde.

  • Hoeveel keer per jaar worden de rioolputjes in onze gemeente gekuist?
  • Wat is de kostprijs voor deze werkzaamheden?
  • Hoe wordt er gecontroleerd dat dit wel degelijk gebeurt en dat er niet halfslachtig te werk wordt gegaan?
 • Zaterdag 6 november jongstleden vond met succes de Inside Out-fuif plaats van de Chiromeisjes van Balen in de parochiezaal in het centrum. Helaas voor één iemand eindigde de nacht in mineur. Rond 4 uur werd S.V.W. onderweg naar huis, ter hoogte van de Sint-Andrieskerk, benaderd door een 15-tal andere jongeren. Wat er exact gebeurde is onduidelijk, maar wel staat vast dat de jongeman door de 15 individuen geschopt en geslagen werd. Een enorm laffe daad mogen we toch stellen. Gelukkig kwam iemand van MESS-security tussen om de jongen voor meer onheil te behoeden. De jongen bloedde uit ogen en oren en geraakte niet zelfstandig recht na de feiten, zo werd ons gezegd door getuigen.

  Toen we dit voorval aankaartten op onze Facebookpagina kregen we de vraag van de Chiromeisjes om hun organisatie niet langer te vermelden in het bewuste sociaal mediabericht, dit ondanks het feit dat we de verantwoordelijkheid van de feiten expliciet wegnamen van de fuif of de organisatie ervan. We lieten dan ook de vermelding staan omdat de essentie van het probleem ermee verbonden is en legden dit ook zo uit aan de persoon die ons contacteerde.

  We vallen met dit punt dan ook jammer genoeg in herhaling. Herinner u onze tussenkomst over de Revu-fuif van KSA Balen en de gewelddadige voorvallen die zich in de omgeving van fuiven in Balen-Olmen steeds vaker voordoen. Deze jongens en meisjes doen hun uiterste best en investeren bloed, zweet en tranen om hun fantastische fuiven te kunnen aanbieden aan de jongeren uit de wijde regio. Maar toch vindt bepaald tuig het nodig om naar deze gelegenheden af te zakken om er amok te maken en gewelddadige feiten te plegen. Dit nog naast het publieke geheim dat er ook iedere keer jonge drugdealers rondlopen die onze fuivende jongeren in gevaar brengen met hun rommel.

  Ondertussen is onze gemeente in het bezit van een aantal mobiele camera’s die ingezet kunnen worden bij grotere evenementen. Sowieso hangen er in de omgeving van de parochiezaal ook een aantal camera’s, maar dat belet duidelijk het krapuul niet om alsnog toe te slaan. Daarom dat wij ook bij de vorige tussenkomst voorstelden om politiepatrouilles in te zetten in de straten rond de locatie van de fuif. Dit had misschien al veel leed kunnen voorkomen.

  Daarbij heb ik de volgende vragen:

  • Onze eerste bekommernis gaat uit naar het slachtoffer van deze laffe aanval. Hebben we zicht op de toestand van deze jongen?
  • Hoeveel politiemensen waren aanwezig in de omgeving van de Inside out-fuif en tot hoe laat zijn deze gebleven?
  • Zijn de mobiele camera’s ingezet in de omgeving van de fuif?
  • Hoe verloopt het onderzoek naar de daders, waaronder blijkbaar ook enkele Balenaren?
  • Wat gaat de gemeente ondernemen om dit soort feiten eindelijk eens voor goed aan te pakken, zodat onze jeugd onbezonnen kan gaan feesten?
 • Sinds 1993-1994 is carnavalsvereniging de Biersussen erg actief in Balen. Met een twintigtal leden en een pak sympathisanten werken ze het ganse jaar door aan de opbouw van hun wagens en de organisatie van de carnavalsstoeten in Balen en omstreken.

  Spijtig genoeg is deze sympathieke club al lange tijd gevestigd in Lummen, een half uur rijden van de thuisbasis met andere woorden. Bovendien zorgt corona ervoor dat zij ondertussen flinke verliezen lijden om de huur van hun hal en de aanschaf van materialen te kunnen bekostigen. De mosselsouper - waar ook de burgemeester zich heeft laten zien - en ook andere initiatieven, moeten deze verliezen een klein beetje indekken.

  Deze twee zaken komen nu samen en onze fractie vraagt zich dan ook af wat de gemeente gaat doen om deze Balense carnavalstraditie tegemoet te komen. Niet in de eerste plaats financieel, maar wél inzake een onderkomen voor de club in Balen of Olmen, waar ze hun wagens kunnen bouwen en stallen.

  Daarom mijn vragen:

  • Welk patrimonium van de gemeente Balen-Olmen staat leeg en kan eventueel dienen voor de verhuur of de bouw van een hal voor de Biersussen? We denken hierbij bijvoorbeeld aan de manège op de Keiheuvel die op vlak van hoogte en grootte perfect zou voldoen en eerstdaags officieel leeg komt te staan en of wordt afgebroken.
  • Indien er geen grond of hal voorhanden is, op welke manier zal de gemeente Balen-Olmen de Biersussen tegemoetkomen om hen terug thuis te brengen waar ze thuishoren, namelijk hun eigen gemeente en niet een locatie op een half uur rijden, in een andere provincie dan nog?

  De carnaval in Balen-Olmen is vrij uniek, omdat maar weinig Antwerpse gemeenten deze traditie kennen. Het zou dan ook zeer spijtig zijn mocht deze vroeg of laat, om welke reden dan ook uit ons dorp verdwijnen. Hopelijk wordt er dan ook een afdoende oplossing gevonden voor de Biersussen.

 • In onze huidige maatschappij zijn velen onder ons vastgeroest en is bewegen steeds minder een onderdeel van het dagelijkse leven. Ook senioren die nog willen bewegen hebben dikwijls minder mogelijkheden. Een omgeving die meer uitnodigt tot beweging maakt mensen actiever. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Meer mensen aan het bewegen krijgen door de drempel tot fysieke activiteit te verlagen is het doel.

  Om dit doel te bereiken is de plaatsing van beweegbanken een interessante mogelijkheid. De beweegbank heeft verschillende afzonderlijke oefenstations, die je corona roof tegelijkertijd met verschillende personen kunt gebruiken. Duwen, trekken, rompstabiliteit, éénbenige en tweebenige oefeningen zijn de vijf groepen lichaamsbewegingen die je kan trainen. Op een haalbare, uitdagende en doeltreffende manier werk je zo - alleen of in groep - aan een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam. Iedereen die meer wil of moet bewegen kan ermee aan de slag, ongeacht je leeftijd of niveau. De banken zijn voorzien van duidelijke aanwijzingen hoe de oefeningen uitgevoerd kunnen worden.

  Jong en oud kan hiervan gebruik maken. Elk op zijn eigen ritme en sterkte.   Als zitbank naast een speelpleintje, als specifiek beweeginstrument aan een woonzorgcentrum of als rust en beweegstation naast een wandelroute. De mogelijkheden zijn eindeloos. Bovendien kan er ingeschreven worden op een groepsaankoop via de Sportspurt Vlaanderen.

  Graag hadden we geweten wat de visie van het gemeentebestuur hieromtrent is?  

  (foto beweegbank in bijlage bij agendapunt)

 • Elk kind moet kunnen spelen in de open lucht. Onze speeltuinen moeten inclusief zijn, zowel valide als andersvalide kinderen moeten hier terecht kunnen. Dit geeft alle kinderen en ouders de mogelijkheid om zich met elkaar te amuseren. Kinderen leren zo ook beter omgaan met elkaar. De huidige speelmogelijkheden in onze gemeente zijn hier niet op voorzien.

  Kleine ingrepen en denkwijzen kunnen al een hele slok op de borrel schelen. Verharde paden richting de speeltoestellen of toestellen vlakbij verharde paden. Zoveel mogelijk combinatietoestellen waar rolstoelen/andersvalide kinderen op kunnen maar ook valide kinderen. Zand- en/of speeltafels waar men met een rolstoel onder kan. Maar ook werken met contrasterende kleuren en uitdagende elementen die de zintuigen en beweging (sensomotorisch) prikkelen zijn een meerwaarde. Verder zorgen grotere verschoontafel(s) er ook voor dat ook grotere andersvalide kinderen kunnen verzorgd worden.

  In onze buurtspeeltuintjes en zeker in de speeltuin van de Keiheuvel is er nog plaats genoeg om deze speelelementen te integreren. Op de laatste vergadering van het bestuursorgaan vzw Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel is de vervanging van het houten speelkasteel en de vereisten van het nieuw te plaatsen speeltoestel besproken. Wij hebben hier als N-VA vertegenwoordigers voor kunnen zorgen dat toegankelijkheid en mogelijkheden voor andersvaliden meegenomen is in het bestek.

  Onze fractie wil dat de gemeente dit structureel meeneemt in toekomstige inrichting, ontwikkeling en aankoopprocedures van speeltoestellen en mogelijkheden. En zich ook de doelstelling zet om dit aanbod uit te bouwen en een visie hierover ontwikkeld. Graag hadden we geweten wat de visie van het gemeentebestuur hieromtrent is? 

 • De corona en vooral de maatregelen hebben een grote inpakt op het verenigingsleven. De wijzigingen van de maatregelen hebben een nog grotere inpakt. Verenigingen moeten zich heel flexibel opstellen om de maatregelen, zeker de wisselende maatregelen, na te leven. Het legt een zware druk op het vrijwilligerswerk. We vinden het jammer dat de gemeente de maatregelen nog strenger wil toepassen of in ieder geval versneld wil toepassen. Vanuit onze fractie vragen we ook om maatregelen die nationaal opgelegd worden niet te versnellen. We willen niet meegaan in het opbod van lokale maatregelen. 

  De manier waarop versnelde dit gecommuniceerd werd is voor onze fractie niet de juiste manier. Het uitsturen van zulke communicatie heeft een grote consequenties voor de verenigingen. We willen dat dit op een correcte en eenduidige positieve manier gecommuniceerd wordt. We verwachten ook dat de gemeente verenigingen verder positief zal ondersteunen. Onze fractie staat voor een positieve en proactieve ondersteuning van verenigingen?

  2 vragen: 

  Welke actie wil de gemeente ondernemen om de communicatie naar de verenigingen/ organisaties correct te voeren  

  Wil de gemeente verenigingen die schade ondervinden van nieuwe (versnelde) maatregelen positief ondersteunen. Zoja hoe?  

Besloten zitting

Bijkomende punten op de dagorde