Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 15/11/2021 - 19:00 grote vergaderruimte vrijetijdscentrum De Kruierie

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Financiën

Financiën

Personeel en secretariaat

Secretariaat

Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Bijkomende punten op de dagorde