Terug Gemeenteraad

ma 25/01/2021 - 19:00 raadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Financiƫn

Financiƫn

Omgeving & openbaar domein

Ruimtelijke ordening

Facility

Patrimonium

Bijkomende punten op de dagorde

Personeel en secretariaat

Secretariaat

 • Sinds het begin van de coronacrisis steunt onze gemeente de verschillende zelfstandigen in Balen-Olmen. Om dit mogelijk te maken, kreeg het bestuur de nodige financiële pakketten van de hogere overheden. Dankzij enkele overlegmomenten, waar alle partijen even de politieke verschillen naast zich neer legden, werden gezamenlijke doelstellingen inzake corona-hulp besproken en in consensus beslist. We willen zeker het gemeentebestuur hier nog eens voor bedanken, zeker omdat er naar de oppositiepartijen evenveel werd geluisterd als naar de meerderheidspartijen. Achteraf bleek dat er maar weinig gemeenten in Vlaanderen dezelfde eerlijkheid aandurfden.

  Aangezien deze overlegmomenten niet meer plaatsvinden, maar we ondertussen wel met een tweede golf te maken hebben, met – naar ons inziens – zwaardere maatregelen dan de eerste golf, zeker wat de contactberoepen en horecazaken betreft, zullen we met het Vlaams Belang proberen om alsnog de gemeente aan te sporen om een aantal specifieke hulpacties op touw te zetten.

  Een actie die we tijdens deze raad willen voorstellen, is een steunactie voor Pakawipark in Olmen. Onze dierentuin, ondertussen toch één van de bekendste in de provincie Antwerpen, is zonder meer het grootste toeristische privébedrijf in Balen-Olmen. Met een totaal van 30.000 bezoekers in juli 2019, was het aantal op een jaar tijd gestegen met maar liefst 10%. Mooie cijfers, waarmee onze gemeente op de toeristische kaart van de provincie wordt gezet.

  Maar de coronacrisis gooit meer dan alleen roet in het eten. Sinds maart is het park volledig gesloten voor het publiek, maar de kosten blijven vanzelfsprekend doorlopen. Een nieuwe datum om te openen is nog lang niet in zicht, gezien het tergend trage corona- en vaccinactiebeleid van de paars-groene regering. Ondertussen startte het dierenpark zelf een actie om geld in het laadje te krijgen en ook het platform Steun Pakawipark van Leen Gevers tracht geld in te zamelen, om vooral de dieren te voorzien van het benodigde voedsel.

  Gelet op de vermeldde redenen, leek het ons een vraag waard om steun van het gemeentebestuur van Balen-Olmen. Dat kan misschien rechtstreeks met een financiële gift, zoals dat gebeurde voor vzw De Schakel, dat kan eventueel middels een oproep via alle beschikbare gemeentekanalen om de vzw Pakawi Park of Steun Pakawipark te ondersteunen, maar dat kan ongetwijfeld op nog andere manieren, waar we nu niet meteen aan denken. Ik laat de discussie open voor de gemeenteraad.

 • Vanaf 1 februari wordt het vaccinatiecentrum tegen corona geopend in De Zwaan in Mol. In dit centrum zal men de mensen vaccineren afkomstig uit Balen, Mol, Dessel en Retie. Deze centralisatie is een goede zaak en zal ons, met 1900 geschatte vaccinaties per dag, hopelijk efficiënt kunnen helpen in de strijd tegen het virus. Wij stellen ons echter vragen bij een aanbesteding die daaraan vooraf ging.

  Even alles op een rijtje. Op 11 januari kregen verschillende firma's een offerteaanvraag voor de levering van materialen en de inrichting van het vaccinatiecentrum in De Zwaan. Anderhalve dag later (!) moesten de offertes bij de Dienst Aankopen van de gemeente Mol binnen zijn. Zoals gewoonlijk werden er enkele criteria bepaald, waarop punten gegeven werden, om zo, bij prijsverschillen, alsnog een duurdere firma te kunnen kiezen, mocht dat nodig blijken. Kwaliteit boven kwantiteit. Deze punten zijn dus doorslaggevend voor de keuze voor de uiteindelijke firma die de opdracht krijgt. Een beproefde werkwijze bij aanbestedingen.

  De 'winnende' firma in dit verhaal, kreeg 87,81% tegenover 84,28% voor de tweede 'beste' firma. De factuur van de winnaar bedraagt 206.305 euro, terwijl de tweede keuze 167.363,55 euro vraagt (btw inc.). 88% is meer dan 84%, dus in dat opzicht en puur theoretisch gezien, is de uitbesteding correct verlopen.

  Maar we hebben daarbij toch enkele bedenkingen. Kan men op anderhalve dag tijd een complete, sluitende offerte indienen? Het lijkt ons dat enige flexibiliteit in dit geval aan de orde mocht zijn. De enige puntjes waar men bij de Dienst Aankopen over viel, waren de ligging van de EHBO-ruimte(s) en de wachtruimte(s). De winnaars van de aanbesteding hadden één ruimte voor EHBO en één ruimte om te wachten. De tweede firma had beiden verspreid over meerdere ruimtes. Inzake corona leren we nu toch al maanden dat verspreiding, om bijvoorbeeld aan de anderhalve meter-regel te kunnen voldoen, het veiligste is. Die logica geldt niet in dit dossier, zo lijkt het wel.

  Mocht dit criterium evenwel erg belangrijk zijn, dan had men dat in de offerteaanvraag kunnen vermelden en bovendien had men, om 40.000 euro te kunnen besparen, dat punt in dit specifieke geval kunnen bespreken met de tweede firma. Temeer omdat deze firma het dubbel aantal jaren ervaring heeft in de business, dan de winnaar van deze uitbesteding. Helaas speelde ervaring geen rol bij de criteria, iets wat we eveneens betreuren, omdat het hier toch om één van de zwaarste crisissen gaat sinds de Tweede Wereldoorlog.

  Conclusie: ja, in theorie werd voor de 'juiste' firma gekozen, maar de snelheid van de offerte - vooral te danken aan het tergend trage beleid en dito beslissingen van de paars-groene regering inzake corona - heeft de tweede firma uiteindelijk de das omgedaan, op basis van enkele details die perfect bespreekbaar en makkelijk aanpasbaar waren.

  Wij zien vooral 40.000 euro belastinggeld dat weggesmeten wordt, terwijl iedere euro goed gebruikt kan worden in de strijd tegen corona. Een gemiste kans!

  1. Heeft de gemeente Balen-Olmen inspraak gehad bij de opstelling van de aanbesteding?
  2. Hadden de criteria ‘ervaring’ en ‘coronamaatregelen’ niet beter bij de aanbesteding gestaan?
  3. Komt het nog voor dat offertes anderhalve dag na de uitschrijving van de aanbesteding ingediend moeten worden? Had er niet iets meer tijd kunnen overgaan in dit geval?
 • Jammer genoeg overheerst de Coronacrisis al bijna een jaar eenieders leven. In deze periode zijn we allen opzoek gegaan naar mogelijkheden om in de beperkte bewegingsruimte die de “Coronacrisis” ons allen laat, te bewegen, sporten, wandelen … kortom recreatief bezig te zijn….

  Onze gemeente heeft immers enkele prachtige natuurgebieden, waar onze naburige gemeentes terecht jaloers op zijn.

  Doorheen de jaren heeft Balen al uitgeblonken met enkele prachtige wandelroutes die uitgeroepen werden als mooiste wandeling van de provincie Antwerpen. Deze routes zijn veelal in samenwerking met Natuur en Bos uitgestippeld en bewegwijzerd. 

  Ook hebben we met de Keiheuvel een trekpleister voor jong en oud.

  De laatste jaren en maanden zijn er op maat van onze kleinste inwoners leuke wandelingen gecreëerd en uitgewerkt. (keimannetjeswandeling, Wellie weg, Winterzoektocht, Rondje scheps,..)

  Echter zien wij met onze fractie nog heel wat opportuniteiten om onze natuur voor jong en oud nog attractiever te maken en mensen in beweging te krijgen. Er is een groot potentieel in onze gemeenten voor verscheidene vormen van recreatie in de natuur.  Kinderwandelingen, sportieve wandelingen, natuurwandelingen, educatieve wandelingen, natuurlopen, mountainbiken, enz.  Dit in samenwerking met toerisme, Keiheuvel, Natuur en bos, VVV en eventuele verenigingen en scholen.

  Welke zaken heeft het gemeentebestuur gepland, om het recreatief gebruik van onze gemeente te optimaliseren en te coördineren voor alle leeftijdsgroepen en wijken van onze gemeente?

 • Aan de afwateringsgrachten die werden aangelegd op de nieuwe verkavelingen aan Savelberg en Breden Els werden er aan de duikers kasseien gelegd. De gracht aan Breden Els loopt kennelijk dood op het kruispunt. Worden er nog extra beveiligingen aangebracht om de voetgangers, fietsers en zelfs de automobilisten bescherming te bieden? Wanneer in regenperiodes deze grachten vol blijven staan, ter plaatse infiltratie van het regenwater, wil je hier niet in terecht komen. In de Boudewijnlaan werden er hiervoor kastanje hekwerk geplaatst. Aan de Oosthamsesteenweg werden de grachten eveneens afgeschermd.

 • Op 6 december 2020 kondigt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir in De Zondag voor 1,5 miljoen euro investeringen aan in Natuur in je Buurt-projecten.                        

  Balen behoort tot één van de 20 gelukkigen. Voor deze projectoproep werd gekozen voor natuur oplossingen die extra aan maatschappelijke noden tegemoetkomen, zoals het mentale welzijn van mensen, niet in het minst patiënten van zorginstellingen of bewoners van woonzorgcentra. WZC Orelia mocht dan ook 93.562,50€ ontvangen van Vlaanderen.

  In de krant van 18 december 2020 lezen we volgende titel: WZC en de gemeente Balen maken de Keiheuvel rolstoeltoegankelijk.

  Worden de gelden vanuit Vlaanderen in het kader van Natuur in je Buurt hiervoor aangewend?

  Wat is de inbreng van de gemeente in dit project?

Besloten zitting

Bijkomende punten op de dagorde