Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 06/09/2021 - 19:00 Vrijetijdscentrum De Kruierie Grote vergaderruimte

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Burger & welzijn

Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

Bijkomende punten op de dagorde