Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 22/06/2020 - 19:00 Raadzaal gemeentehuis

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Financiën

Financiën

Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Personeel en secretariaat

Secretariaat

Facility

ICT

Bijkomende punten op de dagorde