Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 25/05/2020 - 19:00 raadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Bijkomende punten op de dagorde

Besloten zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Personeel en secretariaat

Secretariaat

Bijkomende punten op de dagorde