Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 20/01/2020 - 19:00 raadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Burger & welzijn

Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

Financiën

Financiën

Personeel en secretariaat

Personeel

Facility

Patrimonium

Bijkomende punten op de dagorde