Terug
Gepubliceerd op 19/10/2020

2020_RMW_00145 - Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 12/10/2020 - 19:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Erik Borgmans, Geert Mangelschots, Vincent Kolen, Lieve Deprins, Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens, Jan Haepers, Tom Hollants, Michel Van Sprengel

Secretaris

Michel Van Sprengel

Stemming op het agendapunt

2020_RMW_00145 - Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Erik Borgmans, Geert Mangelschots, Vincent Kolen, Lieve Deprins, Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens, Jan Haepers, Tom Hollants, Michel Van Sprengel
Stemmen voor 23
Erik Borgmans, Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Vincent Kolen, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Lieve Deprins, Geert Mangelschots, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Jan Haepers, Tom Hollants
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_RMW_00145 - Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie - Goedkeuring 2020_RMW_00145 - Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Om tijdig (voor 30/9) te kunnen indienen werd op het vast bureau van 16/9/2020 het reglement al ter goedkeuring voorgelegd en dient dit nog bekrachtigd te worden door de raad.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt, onder voorbehoud van goedkeuring van de aanvraag van ons trekkingsrecht door de Vlaamse overheid, de goedkeuring door het vast bureau dd. 16/9/2020 van het bijgevoegde reglement inzake de toekenning en het gebruik van Kruierbonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie.

Artikel 2

Het vast bureau is belast met de uitvoering van deze beslissing.