Terug
Gepubliceerd op 19/10/2020

2020_RMW_00143 - Overeenkomst Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor levering van elektriciteit en gas vanaf 2021 - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 12/10/2020 - 19:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Erik Borgmans, Geert Mangelschots, Vincent Kolen, Lieve Deprins, Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens, Jan Haepers, Tom Hollants, Michel Van Sprengel

Secretaris

Michel Van Sprengel

Stemming op het agendapunt

2020_RMW_00143 - Overeenkomst Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor levering van elektriciteit en gas vanaf 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Erik Borgmans, Geert Mangelschots, Vincent Kolen, Lieve Deprins, Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens, Jan Haepers, Tom Hollants, Michel Van Sprengel
Stemmen voor 27
Erik Borgmans, Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Vincent Kolen, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Lieve Deprins, Geert Mangelschots, Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens, Jan Haepers, Tom Hollants
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_RMW_00143 - Overeenkomst Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor levering van elektriciteit en gas vanaf 2021 - Goedkeuring 2020_RMW_00143 - Overeenkomst Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor levering van elektriciteit en gas vanaf 2021 - Goedkeuring

Motivering

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Voor de aankoop van elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2021 wenst het OCMW Balen beroep te doen op de aankoopcentrale VEB, Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brussel.

De algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en aardgas, het ontwerp van overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit, het ontwerp van overeenkomst voor de levering van aardgas en het ontwerp van overeenkomst voor de injectie van elektriciteit, worden goedgekeurd zoals opgenomen in de bijlagen.

Artikel 2

Gemeente Balen wordt gemandateerd om de procedure te voeren in naam van OCMW Balen bij de opdracht: Aankoopcentrale VEB - levering van elektriciteit en gas vanaf 2021.

Artikel 3

Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig de overeenkomst met de aankoopcentrale VEB de aan haar gerichte facturen tijdig te betalen.

Artikel 4

Het OCMW en VEB zullen geschillen m.b.t. de uitvoering via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente integraal voor de geschillen m.b.t. de diensten op het OCMW.

Artikel 5

In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente in verhouding tot haar aandeel van de opdracht.